otisk

Hotel zur Pfalz Kandel GmbH & Co KG
Jednatelé: Werner Koch / Mario Koch / Michael Koch
Marktstrasse 57 • 76870 Kandel

Telefon 07275/9855-0 • Fax 07275/9855-496
E-mail: info@hotelzurpfalz.de

DIČ: 24/205/8260/1
DIČ: DE 296415929

Rozložení a design:
reklamní služby reproTECH , Steinweiler

Programování:
duesentrieb.net Johannes Buhner , Steinweiler

Titulky obrázků – Níže naleznete informace o autorech obrázků použitých na tomto webu:
Foto
istockphoto.com : 9892904 © nickej

Upozornění na autorská práva:
Všechny stránky tohoto serveru jsou chráněny autorským právem. Všechna práva, včetně překladů, jsou vyhrazena.

Odpovědnost:
Neneseme žádnou odpovědnost za chyby přenosu, správnost nebo úplnost všech informací a záznamů na tomto serveru, stejně jako jejich typ prezentace. Názvy produktů jiných výrobců nebo dodavatelů jsou pouze informativní a nepředstavují zneužití ochranné známky nebo doporučení. Neposkytujeme žádné záruky ohledně výběru, výkonu nebo použití těchto produktů nebo služeb. Jsme však zodpovědní za správnost našich vlastních informací.

Ustanovení o vyloučení odpovědnosti:
Za vyjádřené názory a/nebo faktická prohlášení reprodukovaná na odkazovaných stránkách nese výhradní odpovědnost příslušný autor a neodráží názory autorů těchto stránek.

 

Online řešení sporů v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. 1 ODR-VO:
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou naleznete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Poskytovatel není povinen účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem. Ochotu k tomu však lze deklarovat v jednotlivých případech. Podle § 28 BDSG protestuji proti jakémukoli komerčnímu využití a zpřístupnění mých údajů.

Podmínky použití

Zásady ochrany osobních údajů

  1. Jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování
  2. Tyto poznámky o zpracování údajů a ochraně údajů se vztahují na zpracování údajů:

 

  1. Hotel zu Pfalz Kandel GmbH & Co KG

 

  1. Jednatelé: Werner Koch / Mario Koch / Michael Koch

 

  1. Marktstrasse 57

 

  1. 76870 Svícen

 

  1. Telefon: 07275 / 98 55 – 0

 

  1. Fax: 07275 / 98 55 – 496

 

  1. E-mail: info@hotelzurpfalz.de

 

  1. Zodpovědní jsou Werner Koch, Mario Koch a Michael Koch.

 

  1. Vzhledem k tomu, že v naší společnosti se na zpracování údajů podílí méně než 10 osob, nemusí být jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti, a tedy ani jmenován, viz čl. 37 odst. 1 písm. 4 GDPR ve spojení s § 38 odst. 1 písm. 1 BDSG-nový.

 

  1. Shromažďování a ukládání osobních údajů, jakož i druh a účel jejich použití prostřednictvím webové stránky www.hotelzurpfalz.de
   1. Všeobecné
   2. Při návštěvě webové stránky: Když navštívíte webovou stránku www.hotelzurpfalz.de, prohlížeč používaný ve vašem zařízení automaticky odesílá informace našemu webovému serveru. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log souboru. Následující informace jsou zaznamenávány bez vašeho zásahu a uchovávány, dokud nejsou automaticky smazány: IP adresa žádajícího počítače, datum a čas přístupu, název a URL souboru, ke kterému se přistupuje, webová stránka, ze které je přístup proveden (URL referrer) a použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače a také název vašeho poskytovatele přístupu. Uvedené údaje zpracováváme pro následující účely: zajištění bezproblémového připojení k webu, zajištění pohodlného používání našich webových stránek, vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a pro další administrativní účely. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Shromážděné údaje za žádných okolností nepoužíváme za účelem vyvozování závěrů o vaší osobě. Kromě toho používáme soubory cookie a analytické služby, když navštívíte naše webové stránky.

 

   1. Prostřednictvím odkazu na webové stránce a pokud ručně zadáte e-mailovou adresu info@hotelzurpfalz.de nebo jakoukoli jinou e-mailovou adresu, kterou jsme zpřístupnili pro příjem e-mailových zpráv nebo kterou jsme vám sdělili, abyste vás mohli kontaktovat, máte možnost abyste nám poslali e-mailovou zprávu. Výslovně upozorňujeme, že při komunikaci prostřednictvím nešifrovaných e-mailů není a nemůže být zaručena důvěrnost přenášených informací. Pokud jsou informace přenášeny tímto způsobem, musíte si být vědomi rizika. Přístup k právně významným prohlášením prostřednictvím e-mailu bude umožněn pouze elektronickým dokumentům, které byly opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s ustanoveními zákona o podpisu (SignG).

 

   1. Když navštívíte naše webové stránky, používáme rozšířenou metodu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obvykle se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, používáme místo toho technologii 128bitové v3. Zda je jednotlivá stránka našeho webu přenášena v zašifrované podobě, poznáte podle uzavřeného znázornění symbolu klíče nebo zámku ve spodním stavovém řádku vašeho prohlížeče.

   2. cookies
   3. Na našich stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které automaticky vytváří váš prohlížeč a které se ukládají na vaše koncové zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon atd.), když navštívíte naše stránky. Soubory cookie nepoškozují vaše koncové zařízení a neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware. V cookie se ukládají informace, které vznikají v souvislosti s konkrétním použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že jsme okamžitě informováni o vaší totožnosti. Používání cookies slouží jednak k tomu, abychom vám zpříjemnili využívání naší nabídky. K rozpoznání, že jste již navštívili jednotlivé stránky na našem webu, používáme takzvané session cookies. Tyto jsou automaticky smazány po opuštění našich stránek. Kromě toho používáme dočasné soubory cookie – také pro optimalizaci uživatelské přívětivosti – které se ukládají na vašem koncovém zařízení po určitou dobu. Pokud znovu navštívíte naše stránky za účelem využití našich služeb, bude automaticky rozpoznáno, že jste u nás již byli a jaké vstupy a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli zadávat znovu. Údaje zpracovávané cookies jsou vyžadovány pro uvedené účely k ochraně našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. f Vyžaduje se GDPR. Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby se na vašem počítači neukládaly žádné soubory cookie nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy zobrazila zpráva. Úplná deaktivace souborů cookie však může znamenat, že nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu.

   4. Registrace na našem webu
   5. Máte možnost se na našem webu zaregistrovat poskytnutím osobních údajů. Jaké osobní údaje jsou nám předány, vyplývá z příslušné vstupní masky použité pro registraci. Osobní údaje, které zadáte, budou shromažďovány a uchovávány pouze pro naši interní potřebu a pro naše vlastní účely. Můžeme zajistit předání údajů jednomu nebo více zpracovatelům, jako je poskytovatel balíkových služeb, který osobní údaje rovněž používá výhradně pro interní potřebu, kterou nám lze přičíst. Registrací na našem webu se ukládá také IP adresa přidělená dotyčné osobě poskytovatelem internetových služeb (ISP), datum a čas registrace. Tato data se ukládají na pozadí, že je to jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. V tomto ohledu je ukládání těchto údajů nezbytné pro naši bezpečnost. Tyto údaje nebudou v zásadě předávány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo je předání za účelem trestního stíhání. Vaše registrace s dobrovolným poskytnutím osobních údajů nám umožňuje nabízet vám obsah nebo služby, které lze vzhledem k povaze věci nabízet pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou osobní údaje poskytnuté při registraci kdykoli změnit nebo je nechat zcela vymazat z databáze osoby odpovědné za zpracování. Na požádání poskytneme každému subjektu údajů kdykoli informace o tom, jaké osobní údaje jsou o subjektu údajů uloženy. Kromě toho na vaši žádost nebo oznámení osobní údaje opravíme nebo vymažeme za předpokladu, že neexistují žádné zákonné požadavky na ukládání opakující se. Jako kontaktní osoby jsou v této souvislosti dotčené osobě k dispozici pověřenec pro ochranu údajů uvedený v tomto prohlášení o ochraně údajů a všichni zaměstnanci osoby odpovědné za zpracování.

   6. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
   7. Na našich webových stránkách mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru newsletteru. Které osobní údaje jsou nám předávány při objednávání newsletteru, vyplývá ze vstupní masky použité k tomuto účelu. Naše zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech informujeme prostřednictvím newsletteru o nabídkách společnosti. Newsletter můžete dostávat, pouze pokud (1) máte platnou e-mailovou adresu a (2) zaregistrujete se k odběru newsletteru. Z právních důvodů bude na e-mailovou adresu, kterou jste zadali poprvé, zaslán potvrzovací e-mail pro zasílání newsletteru pomocí postupu dvojitého přihlášení. Tento potvrzovací e-mail slouží ke kontrole, zda vlastník e-mailové adresy jako dotčená osoba povolil příjem newsletteru. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme také IP adresu přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP), počítačový systém používaný dotyčnou osobou v době registrace a datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli později vysledovat (případné) zneužití e-mailové adresy dotčené osoby, a proto slouží naší právní ochraně.

 

   1. Osobní údaje shromážděné v rámci registrace k odběru newsletteru budou použity pouze k zasílání newsletteru. Dále by mohli být odběratelé newsletteru informováni e-mailem, pokud je to nutné pro provoz služby newsletteru nebo pro registraci v tomto ohledu, jako by tomu mohlo být v případě změn nabídky newsletteru nebo změn technických podmínky. Osobní údaje shromážděné v rámci služby newsletteru nebudou předány třetím stranám. Přihlášení k odběru našeho newsletteru může subjekt údajů kdykoli zrušit. Souhlas s uchováváním osobních údajů, který nám dotčená osoba udělila pro zasílání newsletteru, lze kdykoli odvolat. Pro účely odvolání souhlasu je v každém newsletteru odpovídající odkaz. Z odběru newsletteru je také možné se kdykoli odhlásit přímo na našich webových stránkách nebo informovat osobu odpovědnou za toto zpracování jiným způsobem.

   2. Sledování newsletteru
   3. Náš newsletter obsahuje takzvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do e-mailů zasílaných ve formátu HTML, aby bylo možné zaznamenávat soubory protokolu a analyzovat soubory protokolu. To umožňuje provádět statistické vyhodnocení úspěšnosti či neúspěchu online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu můžeme vidět, zda a kdy byl e-mail otevřen subjektem údajů a které odkazy v e-mailu byly vyvolány. Takové osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených v newsletterech ukládáme a vyhodnocujeme za účelem optimalizace zasílání newsletterů a přizpůsobení obsahu budoucích newsletterů ještě lépe vašim zájmům. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám. Jste oprávněni kdykoli odvolat příslušné samostatné prohlášení o souhlasu poskytnuté prostřednictvím postupu dvojitého přihlášení. Po odvolání budou tyto osobní údaje mnou vymazány. Odstoupení od příjmu newsletteru automaticky interpretujeme jako odvolání.

   4. Možnost kontaktu přes webové stránky
   5. Vzhledem k právním předpisům naše webové stránky obsahují informace umožňující rychlý elektronický kontakt s námi a přímou komunikaci s námi, jejichž součástí je i obecná adresa pro tzv. elektronickou poštu (e-mailová adresa). Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vám předané osobní údaje automaticky uloženy. Tyto osobní údaje, které nám dobrovolně předáte, budou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování vás. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.

   6. sledovací nástroje
   7. Níže uvedená a námi používaná sledovací opatření jsou založena na čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. f DSGVO provedeno. S použitými sledovacími opatřeními chceme zajistit design podle potřeb a neustálou optimalizaci našich webových stránek. Na druhou stranu používáme sledovací opatření ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení. Příslušné účely zpracování dat a kategorie dat lze nalézt v odpovídajících sledovacích nástrojích.

    1. Google Analytics
    2. Používáme Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. (

https://www.google.de/intl/de/about/

    1. ) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie (viz část 4). Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky, jako je typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, odkazující URL (dříve navštívená stránka), název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa) a čas požadavku serveru, je odeslána na server přenášený společností Google v USA a tam uložena. Informace se používají k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu pro účely průzkumu trhu a návrhu těchto webových stránek podle potřeb. Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje naším jménem. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností sloučena s jinými údaji Google. IP adresy jsou anonymizovány, takže přiřazení není možné (maskování IP). Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě nelze plně využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče (

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

    1. ). Alternativně k doplňku prohlížeče, zejména pro prohlížeče na mobilních zařízeních, můžete také zabránit službě Google Analytics ve shromažďování údajů kliknutím na tento odkaz. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Opt-out cookie je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naši webovou stránku a je uložen ve vašem zařízení. Pokud vymažete soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu nastavit soubor cookie pro odhlášení. Další informace o ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete v nápovědě Google Analytics (

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

    1. ).

    2. Sledování konverzí Google Adwords
    3. Sledování konverzí Google také používáme ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace našich webových stránek. Google Adwords umístí na váš počítač soubor cookie, pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy Google. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a služba Adwords je nepoužívá k umístění souboru cookie do vašeho počítače, pokud jste na naše webové stránky vstoupili prostřednictvím reklamy Google. Tyto cookies ztrácejí platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka Adwords a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a zákazník mohou rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Adwords obdrží jiný soubor cookie. To znamená, že soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Adwords. Informace získané pomocí konverzního cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Adwords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci Adwords jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostávají však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také odmítnout nastavení souboru cookie, který je k tomu zapotřebí – například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie. Soubory cookie pro sledování konverzí můžete také deaktivovat nastavením prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se sledování konverzí naleznete zde (

https://services.google.com/sitestats/de.html

    1. ).

    2. Matomo (dříve Piwik)
    3. Tento web používá open source webovou analytickou službu Matomo. Matomo používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Za tímto účelem se na našem serveru ukládají informace generované souborem cookie o používání této webové stránky. IP adresa je před uložením anonymizována. Soubory cookie Matomo zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Soubory cookie Matomo jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na anonymní analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Informace generované souborem cookie o používání této webové stránky nebudou předány třetím stranám. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Pokud nesouhlasíte s ukládáním a používáním vašich údajů, můžete ukládání a používání deaktivovat prostřednictvím následujícího odkazu:

https://piwik.rebelko.de/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de

    1. V tomto případě bude ve vašem prohlížeči uložen opt-out cookie, který zabrání Matomo ukládat údaje o používání. Pokud vymažete své cookies, bude vymazán i Matomo opt-out cookie. Odhlášení musí být znovu aktivováno, když znovu navštívíte naše stránky. Matomo je na straně serveru nastaveno tak, aby bylo dodrženo nastavení prohlížeče „Do Not Track“. Kromě toho se odstraní poslední 2 bajty adresy IP. Protokoly návštěvníků jsou automaticky smazány po 90 dnech, archivované zprávy jsou vyčištěny a smazány po 6 měsících.
   1. Pluginy sociálních médií
   2. Opíráme se o naše webové stránky na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. f Sociální zásuvné moduly DSGVO ze sociální sítě Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Xing a Instagram, aby nás lépe poznali. Základní reklamní účel je třeba považovat za oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou dat mají zaručit jejich příslušní poskytovatelé. Tyto zásuvné moduly integrujeme pomocí tzv. metody dvou kliknutí, abychom návštěvníkům našich webových stránek poskytli co nejlepší ochranu.

    1. Facebook
    2. Na našem webu jsou integrovány pluginy ze sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Zásuvné moduly Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Like-Button“ („To se mi líbí“) na našich stránkách. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

    1. . K tomu používám tlačítko “LIKE” nebo “SHARE”. Toto je nabídka od Facebooku. Pokud vstoupíte na stránku našeho webu, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen přímo z Facebooku do vašeho prohlížeče, který jej integruje do webové stránky. Integrací pluginu obdrží Facebook informaci, že váš prohlížeč vstoupil na příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte účet na Facebooku nebo nejste aktuálně přihlášeni k Facebooku. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) se přenášejí přímo z vašeho prohlížeče na server Facebooku v USA a tam se ukládají. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přímo přiřadit vaši návštěvu našeho webu vašemu účtu na Facebooku. Pokud interagujete s pluginy, například stisknutím tlačítka „LIKE“ nebo „SHARE“, příslušné informace se také přenesou přímo na server Facebooku a tam se uloží. Informace jsou také zveřejněny na Facebooku a zobrazeny vašim přátelům na Facebooku. Facebook může tyto informace použít pro reklamu, průzkum trhu a design facebookových stránek podle potřeb. Za tímto účelem Facebook vytváří profily využití, zájmů a vztahů, např. B. vyhodnocovat vaše používání našich webových stránek s ohledem na reklamy zobrazované vám na Facebooku, informovat ostatní uživatele Facebooku o vašich aktivitách na našich webových stránkách a poskytovat další služby související s používáním Facebooku. Pokud nechcete, aby Facebook spojil údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek s vaším účtem na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů Facebookem, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů (

https://www.facebook.com/about/privacy/

    1. ) z Facebooku.

    2. Cvrlikání
    3. Funkce služby Twitter jsou integrovány na našich stránkách. Tyto funkce nabízí Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pluginy Twitteru (tlačítko tweetu) poznáte podle loga Twitteru na našem webu. Přehled tweetových tlačítek naleznete zde (

https://about.twitter.com/resources/buttons

    1. ). Pokud na našem webu vyvoláte stránku, která obsahuje takový plugin, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Twitter. Twitter obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na Twitter „tlačítko tweetu“, když jste přihlášeni ke svému Twitter účtu, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem na Twitteru. To umožňuje Twitteru spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o tom, jak je Twitter používá. Pokud nechcete, aby Twitter mohl přiřadit vaši návštěvu na naše stránky, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu Twitter. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru (

https://twitter.com/privacy

    1. ).

    2. google+
    3. Naše stránky využívají funkce z Google+. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Shromažďování a zveřejňování informací: Pomocí tlačítka Google+ můžete publikovat informace po celém světě. Vy a další uživatelé obdržíte personalizovaný obsah od společnosti Google a jejích partnerů prostřednictvím tlačítka Google+. Google ukládá jak informace, které jste obsahu dali +1, tak informace o stránce, kterou jste si prohlíželi, když jste klikli na +1. Vaše +1 se může objevit jako upozornění spolu s vaším profilovým jménem a fotkou ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google nebo jinde na webových stránkách a v reklamách na internetu. Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1 za účelem zlepšení služeb Google pro vás a ostatní. Abyste mohli používat tlačítko Google+, potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro profil. Tento název se používá ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno také nahradit jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identita vašeho profilu Google se může zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo o vás mají jiné identifikační údaje. Použití shromážděných informací: Kromě účelů vysvětlených výše budou vámi poskytnuté informace použity v souladu s platnými předpisy společnosti Google o ochraně údajů. Společnost Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o aktivitě +1 uživatelů nebo je předávat uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo přidružené webové stránky.

    4. linkedin
    5. Naše webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když je otevřena jedna z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován, že jste navštívili naše webové stránky se svou IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn je schopen přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek vám a vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je LinkedIn používá. Více informací o tomto naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na adrese:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

    1. .

    2. Xing
    3. Naše webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Pokaždé, když je vyvolána jedna z našich stránek obsahujících funkce XING, je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, žádné osobní údaje nejsou uloženy. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se hodnotí chování při používání. Další informace o ochraně dat a tlačítku XING Share naleznete v prohlášení o ochraně dat XING na:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

    1. .

    2. Instagram
    3. Naše webové stránky také používají tzv. sociální pluginy (“Pluginy”) od společnosti Instagram, kterou provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Pluginy jsou označeny logem Instagramu, například v podobě „instagramového fotoaparátu“. Pokud vstoupíte na stránku na našem webu, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Instagramu. Obsah pluginu je přenášen přímo z Instagramu do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace obdrží Instagram informaci, že váš prohlížeč vstoupil na příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte profil na Instagramu nebo nejste aktuálně přihlášeni k Instagramu. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) se přenášejí přímo z vašeho prohlížeče na server Instagram v USA a tam se ukládají. Pokud jste přihlášeni k Instagramu, může Instagram okamžitě přiřadit vaši návštěvu našeho webu k vašemu instagramovému účtu. Pokud interagujete s pluginy, například stisknutím tlačítka „Instagram“, tyto informace se také přenesou přímo na server Instagram a tam se uloží. Informace se také zveřejňují na vašem účtu Instagram a zobrazují se tam vašim kontaktům. Pokud nechcete, aby Instagram přímo přiřadil údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek k vašemu účtu na Instagramu, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit z Instagramu. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů (

https://help.instagram.com/155833707900388

    1. ) z Instagramu.
   1. Google mapy
   2. Naše stránky využívají funkce z Google Maps. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Náš web používá Google Maps k zobrazení plánu webu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním automaticky shromážděných údajů a údajů, které jste zadali, společností Google, jedním z jejích zástupců nebo třetími stranami.

 

   1. Podmínky použití pro Google Maps naleznete na

http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

   1. .
  1. Shromažďování a uchovávání osobních údajů, jakož i druh a účel jejich použití v případě vaší věrnosti zákazníků
  2. Pokud s námi vstoupíte do obchodního vztahu, shromažďujeme od vás následující informace/údaje:

 

   • Pozdrav, jméno, příjmení
   • platnou e-mailovou adresu
   • adresa
   • Telefonní číslo (pevná linka a/nebo mobil)
   • Informace nezbytné pro obchodní vztah
  1. Tato data se shromažďují

 

   • abych tě mohl identifikovat
   • abychom mohli plnit naši část obchodního vztahu
   • korespondovat s vámi
   • pro fakturaci
  1. Zpracování údajů probíhá na Vaši žádost a dle čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. b GDPR pro účely uvedené pro vzájemné plnění povinností.

 

  1. Námi shromážděné osobní údaje pro obchodní vztah budou uchovávány do uplynutí zákonné doby uchovávání a poté vymazány, pokud to od nás nebude požadováno v souladu s článkem 6 odst. 1 str. 1 lit. c DSGVO z důvodu daňových a obchodněprávních povinností uchovávání a dokumentace (z HGB, StGB nebo AO) jsou povinni uchovávat déle nebo jste s dalším uložením souhlasili podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. DSGVO souhlasili.

 

  1. Z bezpečnostních důvodů je místo na Marktstraße 57

 

  1. 76870 Svícen

 

  1. video monitorováno 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Záznamy jsou příp. Bod 1.) výše se zaznamenává, ukládá, zpracovává a maže po splnění účelu záznamu v souladu s ustanoveními BDSG.

  2. Sdílení dat
  3. Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám k jiným účelům, než jsou uvedeny níže. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 

   • Vaše podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. GDPR dali svůj výslovný souhlas,
   • převod podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. f DSGVO je povinna uplatňovat, vykonávat nebo obhajovat právní nároky a není důvod se domnívat, že máte převažující oprávněný zájem nezveřejňovat své údaje,
   • v případě, že k převodu podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. c DSGVO existuje zákonná povinnost a ta je právně přípustná a podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. b GDPR je vyžadováno pro zpracování smluvních vztahů s vámi.
  1. práva subjektu údajů
  2. Máš pravdu:

 

   • podle čl. 7 odst. 1 písm. 3 GDPR kdykoli odvolat svůj souhlas, který nám byl jednou udělen. V důsledku toho již nesmíme do budoucna pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu;
   • požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s čl. 15 GDPR. Zejména můžete získat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva na odvolání, původ vašich údajů, pokud nebyly shromážděny od nás, a existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a v případě potřeby smysluplné informace o jejich údajích;
   • v souladu s čl. 16 GDPR neprodleně požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které u nás uchováváme;
   • Podle čl. 17 GDPR požadovat výmaz vašich osobních údajů, které u nás uchováváme, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro tvrzení, je vyžadováno uplatnění nebo obhajoba právních nároků;
   • Podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud zpochybníte přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale vy je odmítáte vymazat a my již údaje nepotřebujeme, ale Vy použít je k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo jste vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR;
   • v souladu s čl. 20 GDPR obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě a
   • podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 GDPR. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště či zaměstnání nebo na sídlo naší společnosti.
  1. Právo vznést námitku
  2. Pokud jsou vaše osobní údaje založeny na oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 str. 1 lit. f DSGVO jsou zpracovávány, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 DSGVO, pokud pro to existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo námitka směřuje proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo na námitku, kterou zavedeme bez upřesnění konkrétní situace. Pokud byste chtěli využít svého práva na odvolání nebo námitku, stačí zaslat e-mail na adresu info@hotelzurpfalz.de.

  3. bezpečnost dat
  4. Také používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

  5. dozorový orgán
  6. Státní zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací Porýní-Falc plní úkoly dozorového úřadu pro ochranu údajů pro soukromý sektor v souladu s ustanoveními spolkového zákona o ochraně údajů (§ 38 BDSG) (§ 24 odst. 1 posledního věta LDSG).

 

  1. Adresa státního zástupce je:

 

  1. Státní zástupce

 

  1. pro ochranu údajů a svobodu informací v Porýní-Falcku

 

  1. PO Box 30 40

 

  1. 55020 Mainz

 

 1. Aktualizace a změna tohoto prohlášení o ochraně údajů
 2. Tyto informace o ochraně dat a zpracování dat v naší společnosti jsou aktuálně platné a mají stav 22.5.2018.

Vydavatel těchto informací:

Právník Christoph Roland Foos
Právník a specializovaný právník pro dědické právo / Master of Administrative Sciences
Gartenstrasse 8 – D-76872 Winden / Falc

Telefon: +49 6349 962985
Fax: +49 6349 962987

E-mail: info@ra-foos.de
Web: www.ra-foos.de

+ 49 7275 98 550
Marktstraße 5
776870 Kandel